תקנון האתר

האמור בתקנון זה והאמור בדפי האינטרנט של האתרים מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
כל משתמש רשאי לבצע קנייה באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המפורטים להלן: המשתמש הינו מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

תוכן תקנון זה אשר מהווה את הבסיס המשפטי לשימוש באתר ויהווה את הבסיס לדיון משפטי בינך לבין ״MY heART״.
אתר ״MY heART״ פותח ומופעל ע"י ״MY heART״ (להלן: "האתר" או "MY heART") והוא משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים.
הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שתעשה על ידך ב-״MY heART״ – אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן גלישה באתר, הרשמה באתר ו/או הזמנת שירותים ו/או מוצרים המוצעים למכירה, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון, וכל פעילות שתבצע באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון ולא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של בעלי האתר ו/או מפעיליו. "פעילות באתר" משמעה כל פעולת רכישה של מוצר המוצע באתר.

לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

ע"י הרשמה באתר ו/או ביצוע הזמנה אתה מסכים לקבל מבית העסק הודעות בדרכים שונות לרבות SMS, אימיילים, ווטסאפ וכו' על עדכונים, מבצעים, סטאטוס הזמנה, קביעת/ביטול פגישות ו/או כל נושא אחר. אישור במקומות המיועדים לכך באתר החברה להיות מנוי על הדוא"ל השיווקי של "MY heART" מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של "MY heART". במידה ותרצה תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה ע"י פניה לדוא"ל: sales@myheartshop.co.il או באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מ-"MY heART".
בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. חובת הגולש באתר ו/או לקוח לקרוא את התקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירות מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לקבלת גרסה עדכנית אנא הקפד מעת לעת להיכנס לתקנון החברה כפי שמפורסם באתר "MY heART". הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת.

השירותים המוצעים על ידי האתר

הרשמה ותהליך הרכישה

1. עליך להיות בן/בת 18 ומעלה כדי להשתמש בשירות האתר. אינך רשאי להשתמש בשירותי בית העסק למטרות בלתי חוקיות. בית העסק ו/או הספקים ו/או מי מטעמו של בית העסק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין המוצר או לצד שלישי בגין רכישה ו/או שימוש במוצר ו/או השרות שנרכש ע"י המזמין.
2. רכישת מוצר באתר אינה מחייבת הרשמה לאתר ומילוי פרטים אישיים, אך במקרה שלקוח לא נרשם לאתר הזמנותיו לא יישמרו ב"קניות אחרונות". לפיכך, מומלץ לבחור שם משתמש (כתובת דואר אלקטרוני) וסיסמה אישית, אשר ילוו את כל הרכישות ו/או שימוש באתר.
3. פרטי כרטיס האשראי יימסרו ע"י מבצע הרכישה רק בתום תהליך התשלום בקופה, ישירות ל-״MY heART״, המאפשרת לבצע תשלום מאובטח באמצעות רשת האינטרנט. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.
4. שימוש בפרטים האישיים ע"י "MY heART" יתבצע באופן אנונימי, לצורך ניתוחים סטטיסטיים בלבד. מעבר לשימוש הנ"ל "MY heART" מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. "MY heART" תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
5. "MY heART" נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "MY heART" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
6. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי ו/או ביכולת של בית העסק ו/או ספקים מטעמו לייצר את המוצר במיוחד עבור המזמין. בית העסק ו/או ספקים מטעמו יעשו מאמצים לספק את המוצר הנרכש במועד האספקה בהתאם לנדרש, אך במידה וזה לא יתאפשר מסיבה כלשהיא, לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג'.
7. "MY heART" מאפשרת לך רכישת מגוון מוצרים באמצעות האתר באופן פשוט ומהיר. המוצרים מפותחים, מעוצבים, מיוצרים ומשווקים ע"י "MY heART" ו/או ע"י מי מטעמה. המוצרים מותאמים אישית ומיוצרים במיוחד בהתאם לפרטים המוזנים על ידך.
8. כל מוצר המוצע באתר מוצג עם שמו, תכונותיו ומחירו. אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את "MY heART". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
9. הזמנת מוצר והופעת הודעה "שליחת ההזמנה הושלמה בהצלחה" או "ההזמנה הושלמה" על המסך אינה מהווה אישור של החברה על קבלת ההזמנה והכנסתה ליצור. רק לאחר חיוב תקין של כרטיס האשראי תועבר ההזמנה ליצור ותישלח על כך הודעה בדוא"ל. לכן אנא הקפד על מילוי נכון ותקין של הפרטים המבוקשים בעת ביצוע ההזמנה.
10. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר. לאחר מכן תידרש להכניס למערכת את הפרטים השונים כגון: שם פרטי, שם משפחה, שם ארגון, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ו/או כל מידע אחר הדרוש כדי להשלים את תהליך ההרשמה וההזמנה. פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים ראשי בית העסק לנקוט בצעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לבית העסק. בית העסק לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק הנובע מכישלונך באבטחת החשבון ושמירה על סיסמתך.
11. לפני אישור ההזמנה יש לעשות הגהה קפדנית – המוצר יודפס בדיוק כפי שהוקלד, ואין באפשרות מפעילי האתר לבצע הגהה או כל שינוי בעימוד, בתצורה ובתוכן המוצר המודפס. אין "MY heART" אחראית לטעויות כתיב/כתב ו/או שגיאות כלשהן. בחלק מהמקרים, מופיעים על המוצר טקסטים קבועים, ו/או גרפיקה קבועה, שהינם חלק בלתי נפרד מהגרפיקה ולא ניתן להסירם או לשנותם.
12. יש לקחת בחשבון סטייה של עד 5% בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל. הבדלים אלו נובעים מהבדלי צבע בין מסך המחשב להדפסה בפועל, ואין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה.
13. אחריות על תוכן, איכות, טיב התמונה, וזכויות יוצרים לתמונות שמסופקות ע"י הלקוח חלה על הלקוח בלבד, ול"MY heART" לא תהא כל אחריות על כך.
14. בשום אופן "MY heART" לא תהא אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים, ולא תהא אחראית על כל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, מכל מין וסוג שהם.
15. כל שינוי, תוספת ו/או חריגה מהמפורט בהזמנה יתומחרו ויחויבו בנפרד.
16. לוגו "MY heART" יופיע על המוצרים במקומות שונים על פי שיקול דעתו של בית העסק.
17. במקרה של ביטול ההזמנה בכל שלב שהוא הלקוח יחויב במחיר מלא למרות הביטול.

מחירון ותעריפים

1. כל המחירים באתר הם בש"ח, כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
2. תעריפי המוצרים כפי שמופיעים באתר עשויים להתעדכן מפעם לפעם. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע"י "MY heART".
3. בעת ביצוע ההזמנה יכול ותינתן למזמין האופציה להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה, המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, הקודים המופצים הינם לשימוש חד פעמי, אלא אם צוין אחרת. החשבון המוצג יכנס לתוקף רק עם קבלת ההזמנה באתר ואימות תקפות הקוד מול מאגר המידע המרכזי של החברה. במקרה שנעשה בקוד שימוש קודם, ההזמנה לא תחויב ונציג משירות הלקוחות יפנה ללקוח להמשך טיפול.
4. למען הסר ספק – אין אפשרות לכפל מבצעים או הנחות, אלא במקרים מיוחדים.

משלוח, אספקה והובלת המוצרים

1. "MY heART" מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו באתר, בתנאים הבאים: המוצר והמרכיבים הנדרשים לייצורו קיימים במלאי, הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה, הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים.
2. המוצרים יסופקו באמצעות חברות המתמחות בהפצה. אין "MY heART" אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה, לרבות אך לא להוציא, שביתות ועיצומים.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "MY heART" תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
4. תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד.
5. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף "אפשרויות משלוח" כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ושבתון).
6. "MY heART" לא תהיה אחראית לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה או פרטים לא מדוייקים של הנמען. על הנמען לוודא ששמו מופיע בצורה ברורה על תיבת הדואר.
7. ניתן לאסוף הזמנות ישירות מ-"MY heART" ללא עלות, בתיאום מראש, בימי ובשעות הפעילות של החברה בלבד. לא נוכל לשמור חבילות שלא ייאספו לאחר שנה מיום ביצוע ההזמנה
8. במידה ומשלוח שיצא ממשרדי "MY heART" בדואר רשום וחזר עקב מתן כתובת לא מלאה/שגויה ע"י הלקוח או לא נאסף על ידו אחרי 2 קריאות מהדואר, ישלם הלקוח עבור משלוח חוזר או שיגיע למשרדי "MY heART" לאיסוף עצמי ללא עלות.

ביטול הזמנה

1. ביטול הזמנה ו/או עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
2. במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הבית העסק, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין בית העסק מטפל בהובלת המוצרים המוחזרים אליו. בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי בית העסק ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
3. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים בהם המוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן, במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין, והוכן בצורה אישית לפי הזמנה.
4. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
5. בית העסק יהיה רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לצורך פעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
6. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית "MY heART" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, "MY heART" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
8. החזר כספי יינתן במקרה של חוסר שביעות רצון מאיכות ההדפסה בלבד, ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי בו התבצעה הרכישה בלבד. ההחזר מותנה בהחזרת המוצר לספק.
9.זיכוי ינתן רק כאשר שההזמנה באריזתה המקורית, תשלח תוך חמישה ימי עסקים מיום קבלת המוצר, באמצעות דואר רשום, או הגעה לסטודיו "MY heART", דמי משלוח ההחזרה לא יכללו בהחזר הכספי ולא יוחזרו ללקוח.
10. "MY heART" שומרת לעצמה את הזכות לחסום לקוח מלבצע הזמנות עתידיות באתר בעקבות קבלת החזר כמתואר בסעיף זה.

תנאים נוספים

1. "MY heART" אינה מתחייבת לשמור עותק לדפוס מכל פריט שהוזמן ע"י הגולש.
2. האתר עשוי להכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. אלו לינקים לנוחות בלבד ואין היא "MY heART" נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
3. "MY heART " תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם.
4. "MY heART" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "MY heART" שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הרכישה. כמו כן, מבצע הרכישה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
5. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, תכנים, עיצוב, הצגה מילולית, סמלילים (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של "MY heART" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובעיצובים המופיעים באתר, אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.
7. רישומי המחשב של "MY heART" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

שמירה על זכויות

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של "MY heART". זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתו של "MY heART" מראש ובכתב.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של בית העסק מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של בית העסק מראש ובכתב. בית העסק אינו מתחייב למסור ללקוח/מזמין קבצי תמונות ו/או צילומים וכל קובץ גרפי בפורמט פתוח (קבצי עבודה).
3. החברה עושה שימוש בתמונות וקבצים דיגיטליים שנקנו כחוק מאתרים מורשים כדוגמאת- https://www.freepik.com/home ודומיהם.

סודיות מידע

1. "MY heART" מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.
2. "MY heART" מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות של "MY heART" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור.
3. "MY heART" לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "MY heART" במקרה זה.
4. "MY heART" רשאית להסיר תוכן וחשבונות שעל פי שיקול דעתה הבלעדי של בית העסק מכילים תכנים לא חוקיים, פוגעניים, מאיימים, פורנוגרפיים, מגונים ו/או תכנים שמפרים את תנאי התקנון.
5. על ידי העלאת תמונות ותוכן לאתר, אתה מסכים ש"MY heART" ו/או ספקים מטעמה יעשו בהם שימוש ואיחסון במקומות שונים לצורך ביצוע העבודה המוזמנת.
6. היצירות שלך ישמרו במשך עד 6 חודשים בשרתי הספק של "MY heART" ואחרי התקופה הנ"ל ימחקו.