מחברות בוטניות

פרחים וצבע… מה יותר יפה מזה?
וכל זה בתוספת סימנייה תואמת, משפט קצר ושם על גבי כריכת המחברת ו/או הסימנייה.